Tussenschoolse opvang wordt ondergebracht onder GO! Kinderopvang

Al geruime tijd zijn we bezig met het idee om de tussenschoolse opvang in Lelystad vanuit de SDT onder te brengen bij GO! Kinderopvang. De redenen hiervoor zijn efficiëntie en een eenduidige aansturing.

Door de recente ontwikkelingen rondom het voeren van het continurooster door de scholen blijven er echter niet veel scholen over waar we vanuit de SDT de tussenschoolse opvang voor verzorgen. Dat heeft consequenties voor de huidige personele inzet van de coördinatoren, teamleiders, pedagogisch medewerkers en assistent manager die allemaal in dienst zijn bij GO!. Uiteraard betekent dit ook iets voor de vrijwilligers.

Vorige week is door de Raad van Toezicht van de SDT het besluit genomen om de activiteiten vanuit de SDT zo snel mogelijk bij GO! onder te brengen. Het streven van de RvT is om per 1 januari 2021 te stoppen met de activiteiten en daarna met de stichting.

Aan de dienstverlening voor u als ouder wijzigt niets. De wijze waarop u de aanvragen voor tussenschoolse opvang doet en de financiële afhandeling gaat wel veranderen. Hierover ontvangt u in december meer informatie.

Heeft u nog vragen? U kunt een mail sturen naar info@stichtingdetussentijd.nl.