Vrijwilliger worden

Taakomschrijving vrijwillige overblijfkracht

Algemene kenmerken

De tussenschoolse opvang omvat de totale verzorging van de overblijfsituatie van schoolkinderen. De overblijfkracht verzorgt de tussenschoolse opvang van de kinderen.

Direct leidinggevende

De overblijfkracht wordt hiërarchisch aangestuurd door de coördinator TSO.

Doel van de functie

Verantwoordelijk voor de opvang van de leerlingen in de eigen groep. De overblijfkracht voert zijn/haar taken zelfstandig uit volgens de aanwijzingen in het huishoudelijk reglement van de locatie.

Taken

 • Creëren van een huiselijke en gezellige sfeer tijdens het overblijven.
 • Begeleiden van kinderen tijdens het spelen of andere activiteiten.
 • Houden van toezicht zowel tijdens het eten als tijdens het spelen binnen of buiten.
 • Bieden van eerste hulp bij ongelukken.
 • Overleg voeren met de leerkrachten over actuele gebeurtenissen of gesignaleerde bijzonderheden.
 • Deelname aan het tussenschoolse opvang overleg op de locatie.
 • Bijhouden van de aanwezigheid van de kinderen.
 • Uitvoeren van licht huishoudelijke werkzaamheden.
 • Zorg dragen voor pedagogisch klimaat dat aansluit bij de school.

Competenties

 • Ervaring met opvoeding of opvang van kinderen of met lesgeven aan kinderen.
 • (Mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden naar kinderen en leerkrachten.
 • Observeren en signaleren.
 • Sociale vaardigheden om kinderen te stimuleren in respectvol omgaan met elkaar.
 • Stressbestendig.
 • Bereidheid scholing te volgen.

Vacature

Klik hier om de vacature vrijwillige overblijfkracht te openen.