Organisatie

GO! Kinderopvang

Al 45 jaar sterk in kinderopvang voor kinderen van 0 -12 jaar. In opdracht van Stichting de Tussentijd zorgt GO! Kinderopvang met de vrijwilligers voor de school voor goede en betaalbare opvang in de lunchpauze. Het team zorgt voor een overblijf waar kinderen kunnen bijtanken. In een veilige, gezellige en ontspannende omgeving. Op sommige scholen wordt gebruik gemaakt van de inzet van ouders. Er is ook gelegenheid om te bewegen, naar muziek te luisteren, lekker te kletsen, te lachen of te knutselen. Er is gevarieerd spel-, ontwikkelings – en knutselmateriaal.

Uitvoering

Bij de uitvoering van de tussenschoolse opvang (TSO) wordt gebruik gemaakt van de manager TSO, een teamleider TSO, een coördinator TSO, overblijfkrachten, overblijfkracht, begeleiders, pedagogisch medewerkers en een contactpersoon van de school.

 • De manager TSO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de TSO.
 • De teamleider TSO ressorteert hiërarchisch onder de manager TSO en geeft leiding aan de coördinatoren TSO en de vrijwilligers.
 • Per school stelt de SDT een coördinator TSO aan die belast is met een aantal taken, waaronder:
  • Het begeleiden en instrueren van overblijfkrachten en hierover periodiek rapporteren aan de manager TSO.
  • Administratie bijhouden, o.a. het inroosteren en urenregistratie van de overblijfkrachten aan de hand van het aantal opgegeven kinderen voor de TSO.
  • Beheren rechtmatige toegang tot overblijf.
  • Aanschaf middelen en materialen t.b.v. de TSO.

Voor het verrichten van deze taken ontvangt de overblijfcoördinator een vergoeding op grond van het aantal vastgestelde uren voor de coördinatie van de TSO op betreffende school. Het kan voorkomen dat gebruik gemaakt wordt van een overblijfcoördinator in dienst van een externe dienstverlener. De overblijfcoördinator wordt ondersteund door de manager TSO.

 • De TSO wordt per school uitgevoerd door vrijwillige overblijfkrachten. Een overblijfkracht heeft gemiddeld 15 kinderen onder zijn of haar hoede.
 • Op diverse scholen worden coaches ingezet tijdens de overblijf. Dit zijn professionele krachten die hun pedagogische inzichten en ervaringen aan de vrijwilligers overdragen.
 • Vanuit school is er een contactpersoon. De coördinator TSO kan bij de contactpersoon terecht met vragen en/of problemen over leerlingen of schoolzaken.

organogram-nieuw