Digitale strippenkaart

U regelt de overblijf online. De kosten zijn € 3,10 per keer. Voor de 3Sprong € 3,45 per keer. U maakt een account aan en koopt een tegoed. Daarna kunt u dagen inplannen.

Aanmelden

Abonnement

De kinderen zijn geregistreerd en kunnen altijd op de opgegeven dagen overblijven. U betaalt per maand.

Inschrijven voor abonnement

Inschrijven voor de tussenschoolse opvang

U kunt kiezen voor overblijven via de digitale strippenkaart (incidenteel) of overblijven met een abonnement (vast).

Digitale strippenkaart

Als uw kind incidenteel gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, kunt u een digitale strippenkaart aanschaffen. U maakt een account aan en koopt een tegoed. De kosten zijn € 3,10 per keer.  Via uw digitale strippenkaart heeft u altijd een actueel overzicht van de opgegeven dagen en uw tegoed. U kunt op elk moment, ook ’s avonds en in het weekend, doorgeven op welke dagen de komende periode uw kind incidenteel naar de overblijf gaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de desbetreffende locaties.

Uitleg strippenkaart

Bekijk hier de uitgebreide uitleg voor het gebruik van de strippenkaart.

Abonnement

U kunt zich inschrijven voor een abonnement door het digitale inschrijfformulier in te vullen. Het is ook mogelijk het inschrijfformulier in PDF te downloaden. Kijk hier voor een actueel overzicht van de tarieven van de desbetreffende locaties.

Betaling

De betaling van het abonnement vindt vooraf plaats door een maandelijkse automatische incasso op of omstreeks de 25e van de maand. U ontvangt hiervan geen factuur. Op deze manier blijven de kosten van de tussenschoolse opvang zo laag mogelijk. Als er geen machtiging voor automatische incasso wordt afgegeven, bedragen de kosten voor extra administratieve handelingen € 5,00 per maand.

Vakantie en schoolvrije dag

In de vakantie en op vrije dagen (bijvoorbeeld Hemelvaart) wordt de vergoeding doorbetaald. De door de school bepaalde vrije dagen / adv-dagen mogen in overleg met de coördinator binnen dezelfde maand worden geruild. In de grote vakantie wordt twee maanden niets in rekening gebracht.

Wijziging en/of beëindiging

  • Wijzigen kan per de 1e of de 16e van de maand.
  • Opzeggen kan per de 15e of de laatste van de maand. Er is een opzegtermijn van 1 maand.
  • Wijzigingen kunnen op het wijzigingsformulier worden ingevuld en deze kunnen worden ingeleverd bij de coördinator of worden opgestuurd naar: Stichting de Tussentijd, Postbus 2052, 8203 AB Lelystad.