Inschrijfformulier

Vanaf januari 2021 valt SDT onder GO! Kinderopvang. Klik hier voor meer informatie.

Inschrijfformulier

  • Tijdens de tussenschoolse opvang is het mogelijk dat er foto’s en filmpjes van bijvoorbeeld leuke activiteiten worden gemaakt. Dit materiaal kan worden gebruikt in bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven en Facebookpagina ter illustratie van een onderwerp.
  • In bepaalde situaties kan het nodig zijn dat gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen de school en de TSO.
  • Met het verzenden van het inschrijfformulier is de inschrijving definitief en gaat u akkoord met de voorwaarden en regels van de tussenschoolse opvang zoals deze zijn omschreven in de algemene voorwaarden. Als ouder het niet eens is met het afgeschreven bedrag, heeft zij/hij een maand de tijd om de betreffende bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.