In welke groep zit uw kind het nieuwe schooljaar?

Voor het nieuwe schooljaar willen wij graag weten in welke klas/groep uw kind zit. Wilt u daarom het formulier kindgegevens invullen voor 5 augustus. Het is belangrijk dat u het formulier invult. Zo beschikken we tijdens de tussenschoolse opvang over alle belangrijke informatie zoals een juiste telefoonnummer van de ouders, een telefoonnummer in geval van nood of benodigde medische informatie. Klik hier om het formulier te openen.